Rasulullah S.A.W. telah bersabda yang bermaksud : "Sesiapa yang memelihara solat, maka solat itu sebagai cahaya baginya, petunjuk dan jalan selamat dan barangsiapa yang tidak memelihara solat, maka sesungguhnya solat itu tidak menjadi cahaya, dan tidak juga menjadi petunjuk dan jalan selamat baginya." (Tabyinul Mahaarim) 


Rasulullah S.A.W telah bersabda bahawa : "10 orang solatnya tidak diterima oleh Allah S.W.T, antaranya

  1.  Orang lelaki yang solat sendirian tanpa membaca sesuatu.
  2. Orang lelaki yang mengerjakan solat tetapi tidak mengeluarkan zakat. 
  3.  Orang lelaki yang menjadi imam, padahal orang yang menjadi makmum membencinya. 
  4.  Orang lelaki yang melarikan diri. 
  5. Orang lelaki yang minum arak tanpa mahu meninggalkannya (Taubat). 
  6. Orang perempuan yang suaminya marah kepadanya. 
  7. Orang perempuan yang mengerjakan solat tanpa memakai tudung. 
  8. Imam atau pemimpin yang sombong dan zalim menganiaya. 
  9. Orang-orang yang suka makan riba'. 
  10. Orang yang solatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar."