Imam Ghazali rhm berkata:
Barangsiapa mengaku empat perkara tanpa disertai
dengan empat perkara yang lain, maka dia adalah
pendusta. barangsiap mengaku cinta syurga tetapi
tidak beramal dengan ketaatan, maka dia pendusta.
Barangsiapa mengaku cintakan nabi Muhammad saw
tetapi tidak cinta kepada ulama dan fakir miskin, maka dia
adalah pendusta. Barangsiapa mengaku takutkan
neraka tetapi tidak meninggalkan maksiat, maka dia
adalah pendusta. barangsiapa yang mengaku cinta Allah
tetapi keluh-kesah dengan ujian-Nya, maka dia adalah
pendusta.