• Jangan membuat janji sekiranya anda berniat untuk tidak menunaikan janji itu.

  • Jangan membuat janji sekiranya diri anda berada dalam keadaan tergesa-gesa.

  • Sekiranya anda telah membuat janji maka tunaikanlah, jangan sesekali melanggari janji tersebut tanpa alasan yang kukuh dan wajar.

  • Jangan berjanji untuk membuat sesuatu perkara yang haram ataupun melakukan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan bemudaratan.
Abdullah bin Amir meriwayatkan semasa beliau masih kecil ibunya telah memanggilnya dan berjanji akan memberikannya sesuatu. Rasulullah yang kebetulan berada di situ terus bertanya, "apa yang kamu niatkan untuk diberikan kepadanya?" jawab ibu amir, sedikit buah tamar. Sabda Rasulullah, "Sekiranya kamu tidak memberikan kepadanya maka dosa berjanji dusta akan dicatitkan untukmu."
Wallahu'alam.