Di antara ciri-ciri individu dan aliran muslim ideal yang dicemburui oleh musuh-musuh Islam yang menjadi sasaran dalam peperangan pemikiran:-

1. Memahami agama dengan cara menyeluruh, seimbang dan mendalam
2. Memahami realiti kehidupan dengan lengkap. Semuanya diambil kira, samada realiti kaum Muslimin ataupun realiti semua musuh-musuh Islam
3. Memahami benar sunnah Allah Taala yang berlaku di dalam kehidupan ini yang tidak pernah berubah dan berganti, khususnya sunnah Allah yang bersangkutan dengan kehidupan alam manusia
4. Memahami maqasid syariah (maksud-maksud syariah ) secara syumul dan tidak bersikap statik (jumud) yang terhad kepada makna-makna zahir sahaja
5. Memahami ‘keutamaan’ dan ‘priority’ di dalam mengatur langkah perjuangan
6. Bersikap terbuka dan sedia bertolak ansur dalam urusan ‘khilafiah’ dengan aliran-aliran Islam yang lainnya. Sikap mereka , “Bekerjasama dalam perkara-perkara yang disepakati dan saling memaafkan (bertolak ansur) dalam perkara-perkara yang masih diperselisihkan
7.Menggabungkan di antara aliran salafiah dan pembaharuan, atau dengan kata lain, menggabung di antara cirri-ciri keaslian dengan tuntutan kemodenan
8.Mengadunkan di antara keaslian hukum syara’ dengan perubahan zaman
9.Yakin bahawa pembaharuan pemikiran, jiwa dan sikap adalah sebagai asas utama kepada pembaharuan peradaban
10. Menampilkan Islam sebagai satu-satunya alternatif dalam pembangunan peradaban manusia yang bersepadu dan menyeluruh demi untuk menyelamatkan mereka dari kongkongan dunia materialism
11. Memperlonggar (al-Taysir) dalam perkara fatwa dan memberikan khabar gembira ( al-Tabshir) dalam urusan dakwah
12. Menampilkan nilai-nilai murni Islam dalam bidang sosial dan politik, seperti: kebebasan ( al-Hurriyyah), kemuliaan (al-Karamah), musyuarat ( al-Shura), keadilan sosial (al-Adalah al-Ijtimaiyyah) dan pemeliharaan hak-hak asasi manusia ( huqud al-Insan)
13. Membuka pintu untuk berdialog dengan pihak-pihak lain, iaitu dengan golongan bukan Islam, atau dengan kelompok Muslimin yang telah terjajah pemikiran dan mentalitinya disebabkan serangan dari budaya barat
14. Menjadikan jihad sebagai cara untuk melindungi kemuliaan umat Islam dan negaranya.

Sumber: Prof Dr Yusuf al-Qardhawi ( Fiqh Awlawiyyat)